Deltager INFO

Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser

Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve.

Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse, bliver inviteret til at deltage ved IPO-3 DM.

Umiddelbart efter sidste udtagelse offentliggøres listen, og BHR inviterer kvalificerede ekvipager til DM.

En dansk WUSV verdensmester, opnår direkte kvalificering ved kommende DM.

BHR kan uddele wildcard.

Udtagelse til WUSV VM: Danmarksmesteren er direkte kvalificeret til WUSV VM.

BHR udtager derudover 4 ekvipager og 2 reserver ud fra opnåede VM point ved udtagelser og DM.

Den ekvipage med færrest placeringspoint er bedst placeret.

Alle ekvipager som opnår 250 point og bestået prøve tildeles VM point.
VM point = placering. Dette gælder både ved udtagelser og DM.

Der skal optjenes VM point ved 2 udtagelser og DM for at kunne komme i betragtning til VM holdet.

Ved pointlighed er DM placeringen afgørende

BHR har mulighed for at uddele wildcard, således at Schæferhundeklubben for Danmark altid kan stille fuldt hold.

Udtagelser: Der arrangeres 3 udtagelser. Det tilstræbes, at udtagelserne placeres i Jylland, på Fyn og på Sjælland. Udtagelserne afholdes i kredse og kan afholdes på kredsenes baner.

En udtagelse afvikles over en weekend med A, B og C begge dage.

Kredsene kan, ved henvendelse til BHR, få tildelt en udtagelse.

DM: DM holdes på stadion/neutral grund første halvdel af maj.
Lørdag afsluttes med fejring af vinderne og fællesspisning.

Tilmelding: Tilmelding til udtagelser sker til den arrangerende kreds og er bindende. Tilmeldingsfristen er 14 dage før udtagelsen.

Tilmeldingen er godkendt, når betalingen er registreret.
Ved afbud er det alene op til den arrangerende kreds om tilmeldingsgebyret kan refunderes.

Såfremt der er opført ekvipager på venteliste, skal den arrangerende kreds tilbyde de afmeldte pladser til disse.

Hundeføreren skal være medlem af Schæferhundeklubben for Danmark. Hunden skal være dansk registreret.
Hundeførere, som stiller til udtagelser og DM, skal være danske statsborgere eller bosiddende i Danmark.

Tilmeldingsgebyr - se gebyrliste.

Træning på banen: Træning på konkurrencebanen må kun ske på de i forvejen offentliggjorte tidspunkter. Ved overskridelse diskvalificeres ekvipagen pga. usportslig optræden (USP).

Træning på sporarealer: Såfremt der trænes på reserverede konkurrencesporarealer 2 uger før udtagelsen diskvalificeres ekvipagen pga. usportslig optræden (DISK-USP).

Registrering ved ankomst: Ved ankomsten afleveres resultathæfte (medlemsnummer påføres resultathæftet) i sekretariatet.
Udvidet ansvarsforsikring og lovpligtige vaccinationer er på forhånd krydset af ved en tro og love-erklæring i tilmeldingssystemet Caniva.

Lodtrækning: Der skal ske lodtrækning både ved udtagelser og ved DM. Lod-trækningen sker efter væsenstesten.
Ekvipagerne inddeles ved lodtrækning i grupper.

Lodtrækningen om sporene, sker på sporarealet. Hundeførerne
må ikke kunne se, når sporene lægges.

Diskvalifikation: Såfremt ekvipagen diskvalificeres, deltager man ikke i afslut-ningen.
Hvis man diskvalificeres dag 1, er det frivilligt, om man møder dag 2. Man har dog ikke ret til at få udleveret sit resultathæfte, før konkurrencen er slut.

Dommere: BHR udpeger dommere. Den ene af dommerne udpeges som overdommer.

Samtlige grupper dømmes af 2 ligeværdige dommere. Begge dommere bedømmer, uafhængigt af hinanden, ekvipagens arbejde.

Resultatet er gennemsnittet af dommernes bedømmelse.
Styredommeren i gruppen giver ekvipagen en generel beskrivelse, og herefter nævnes prædikaterne for de enkelte øvelser.

Hvis den ene dommer diskvalificerer eller afbryder arbejdet, opnår hundeføreren gennemsnittet af de 2 dommeres bedømmelse.

Information fra dommere: Informationen sker i forbindelse med væsenstesten ved udtagelser - og torsdag aften ved DM.
Informationen vil kun indeholde konkurrencepraktiske elementer.

Løbske tæver: Løbske tæver indgår i lodtrækningen på lige fod med de øvrige deltagere. De afprøves på sporet efter tidspla-nen og indgår på lige fod i lodtrækningen i sporgruppen.

De afprøves i B og C som sidste ekvipage.

De løbske tæver tilbydes baneprøvning efter sidste ekvipage af ikke løbske ekvipager. Der afsættes 8 minutter til baneprøvning pr. ekvipage.
Efter baneprøvning tilbydes 30 minutters pause, hvorefter Gr. B gennemføres. Ekvipagen tilbydes yderligere 30 minutters pause før Gr. C gennemføres.

Konkurrencestart: Konkurrencen starter med væsenstesten, og slutter når af-slutningsceremonien er tilendebragt.

Konkurrenceområdet dækker konkurrencebanen, samt adgangssluse (min. 10x5 m).

Hunden skal under hele konkurrencen på konkurrenceområdet/sporareal bære det ifølge programmet anviste halsbånd - og kun dette halsbånd.
Hunden skal føres i en line på ca. 1-3 m - ikke en flexline.
Der må ikke medtages bolde og lign., hverken ved væsenstesten eller afslutningen.

Ved ophold i slusen (før ekvipagen skal på banen), må ekvipagen gerne bruge bold, godbid m.m. i moderat forstand.
Ekvipagen må ligeledes bringe en hjælper med ind i sluseområdet.

Katalognummer: Katalognummer skal bæres, når ekvipagen er på konkurrence-banen.
Såfremt nummeret er et armbånd, bæres dette på højre overarm.

Sygdom: Såfremt en hundefører melder sin hund syg, efter en allerede aflagt disciplin, skal hf opsøge dyrlæge og lade denne attestere tilstanden. I resultathæftet indføres ”afbrudt pga. sygdom”.

Undlader hf at lade hunden komme til dyrlæge, påføres i resultathæftet ”meldt syg, men nægter dyrlæge”.

Dyrlægeattester skal fremsendes inden 4 dage.

Trækker en hf sin hund pga. en åbenlys skade, kræves ikke dyrlægeattest. I resultathæftet påføres ”afbrudt pga. sygdom”.

Afgør dommeren, at prøveforløbet afbrydes, pga. enten sygdom eller tilskadekomst, kræves ikke dyrlægeattest.

Tidsplaner: Tidsplaner udleveres umiddelbart før konkurrencestart og overholdes.

Såfremt det er nødvendigt med ændringer, sker dette kun natten mellem konkurrencedagene.

Konkurrencebane: Konkurrencebanen offentliggøres senest 14 dage før konkur-rencestart.

Sporarealer/genstande: Offentliggøres på arrangerende kreds’ hjemmeside med billeder senest 14 dage før konkurrencestart.

Konkurrenceregler: Særlige konkurrenceregler, som udstikkes af BHR, oplyses senest 14 dage før første udtagelse i den nye konkurrencesæson starter og ændres herefter ikke.

Programregler ændres, såfremt det pålægges internationalt.

Etiske regler: Det er en betingelse for deltagelse, at deltagerne respekterer dommere, figuranter, sporlæggere, hjælpere, konkurrenter m.m.

Det betyder, at deltagerne weekenden igennem udviser almindelig god opførsel og respekterer klubbens etiske regler.

Overskrides dette, bortvises hundeføreren øjeblikkelig.

Pointlighed: Hvis der ved samlede prøve er pointlighed gælder flg.:
1) Bedste C
2) Bedste B
3) Bedste A
4) Flest ’fortrinlig’ i den samlede prøve.

Ved bedste A, B og C gælder:
Den samlede prøve skal være bestået.
Ved pointlighed gælder:
1) Bedste enkeltresultat hos de 2 dommere
2) Flest ’fortrinlig’ - opgjort i gruppen
 
Schæferhundeklubben for Danmark | Vejlbyvej, 51  | Tlf.: 25464164